Учредители

УЧРЕДИТЕЛИ НА БЛАВЧЗ -  удостоили учредяването на 11.01.2007 с подпис:

Проф. Симеон Стойнов
Проф. Искрен Коцев
Доц. Зоя Спасова
Доц. Хилда Кадиян
Д-р Антония Атанасова
Д-р Пламен Пенчев
Д-р Анна Панчева
Д-р Миглена Георгиева
Д-р Ани Чавушян
Д-р Асен Петров
Д-р Сираган Дереджян
Доц. Николай Кръстев
Д-р Пенка Акрабова
Д-р Венцислав Джурков

управителен съвет:
Проф. д-р Симеон Стойнов, дмн - председател
Проф. д-р Искрен Коцев, дмн
Доц. Зоя Спасова, д.м.
Д-р Пламен Пенчев, д.м.
Д-р Пенка Акрабова
Д-р Добриана Панова - касиер


седалище на асоциацията
София ул. Бяло море № 8- УМБАЛ Царица Йоанна- ИСУЛ
тел +359 2 9432519
Факс + 359 2 9432 103 gsm 0886 108077
Лице за контатки - Д-р Пламен Пенчев