История

ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА БЛАВЧЗ

През 2003 г за първи път със съдебно решение е регистрирано сдружение за възпалителни чревни заболявания и тогава е наречено „Българска Асоциация за Хронични Възпалителни Чревни Заболявания”. Асоциацията е сборна – в нея са включени както медици занимаващи се с проблема, така и пациенти с IBD. Асоциацията осъщестестява общественополезна дейност.


Представя проблемите на IBD пред държавните органи и обществените организации (МЗ НЗОК и др.)

В следващите няколко години контактите с ЕССО и тогавашния неин председател г-н Мичел, както и с други сродни организации (Астма  и др.) доведе ръководството до убеждението че е необходимо разделянето на лекарската от пациенската структура както поради етични съображения – интереси, взаимодействие с фирмите прозизводители и вносители на лекарства и др.,  така и поради тромавост на организационната структура.

На 24.01.2007 г.  В Софийския градски съд се регистрира отелна лекарска организация с наименование  „Българска Лекарска Асоциация по Възпалителни Чревни Заболявания”. Асоциацията има устав , в който са определени: седалище, адрес, предмет на дейност, основни цели и т.н. Открити са банкови сметки в лева и евро за набиране на членски внос и дарения.