Обръщение към пациентите с Възпалителни чревни болести

Уважаеми пациенти,

 

Във връзка със създалата се пандемична обстановка по отношение на коронавируса ви съветваме да не преустановявате самоволно лечението си и да не го променяте без консултация с проследяващия ви гастроентеролог.

Всяка промяна би предизвикала тласък на вашата болест, чието лечение би довело до ненужна хоспитализация и експозиция към инфекция.

Най-добрата профилактика е социалната изолация и спазване на всички препоръки на Националния щаб.

 

С уважение,

Българска Лекарска Асоциация по Възпалителни Чревни Болести